Lắp đặt hệ thống điều hòa trung tâm Daikin tòa nhà dịch vụ Kangjin Spa

- Lắp đặt hệ thống điều hòa trung tâm Daikin tòa nhà dịch vụ Kangjin spa

1. THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Lắp đặt hệ thống điều hòa trung tâm Daikin tòa nhà dịch vụ Kangjin spa diện tích 200 m2 x 11 tầng
  • Quy mô: 4 tổ VRV 20HP

2. ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG

  • Số 14-16 Mai Hắc Đế, Hà Nội

3. THỜI GIAN HOÀN THÀNH

  • Dự án được triển khai thi công 9 tháng bàn giao T11/2022

CÁC HÌNH ẢNH ĐIỂN HÌNH CÔNG TRÌNH

Cửa gió hoàn thiện

Cài đặt test máy

Cửa gió nan bầu dục

Tập kết vật tư

One thought on “Lắp đặt hệ thống điều hòa trung tâm Daikin tòa nhà dịch vụ Kangjin Spa

  1. Phone Tracker Free says:

    Now the positioning technology has been widely used. Many cars and mobile phones have positioning functions, and there are also many positioning apps. When your phone is lost, you can use such tools to quickly initiate location tracking requests. Understand how to locate the location of the phone, how to locate the phone after it is lost?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *